بیسارابیا

(تغییرمسیر از بسارابی)

بیسارابیا (به رومانیایی: Basarabia) (به اوکراینی: Бессарабія Bessarabiya)(به روسی: Бессарабия Bessarabiya) به منطقه جغرافیایی تاریخی در شرق اروپا اشاره دارد که توسط رودخانه دنیستر در شرق و رودخانه پروت در غرب محدود شده‌است . تا سال ۱۹۲۲ این مکان جزئی از امپراتوری روسیه بود اما زمان جنگ داخلی روسیه این منطقه به رومانی الحاق شد. اما استالین جهت پس گرفتن این منطقه به رومانی حمله کرد و موفق شد دوباره بیسارابیا را تصرف کند.

موقعیت بیسارابیا در اروپا.