بساوش‌تنجی

(تغییرمسیر از بساوش‌تنج)

بساوش‌تَنجی یا لرزه‌تَنجی پاسخ تنجشیکِ گیاه به بساوش یا لرزش است.

گل قهر و آشتی در وضعیت معمولی و بساویده.

واژه شناسیویرایش

بساوش یا بسودن به معنی لمس کردن است[۱] و بخش دوم عبارت نیز از فعل تنجیدن (به معنی انقباض و جمع شدگی) گرفته شده‌است.

ویژگی‌های بساوش‌تنجیویرایش

بساوش‌تنجی با بساوش‌گردی تفاوت‌هایی دارد. جنبش تنجشی در بساوش‌تنجی مستقل از جهت تحریک است. برای نمونه، پیچک گیاه بالارونده بساوش‌گرد است و به دور جسم لمس‌کننده و به طرف همان جسم می‌پیچد. درحالیکه ونوس مگس‌خوار بساوش‌تنج است و فارغ از جهت تحریک تله گیاه فقط بسته می‌شود.

بازه زمانی پاسخ‌های بساوش‌تنجی معمولاً کوتاه‌تر از آنِ جنبش‌های بساوش‌گردی است.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش