باز کردن منو اصلی

بساک بر پایه نمودار سازمانی ایل بختیاری، یکی از طایفه های باب ممی وند از شاخه چهارلنگ ایل بختیاری می‌باشد .

محتویات

پیشینهویرایش

طایفه بساک از طوایف سرشناس در بختیاری است خاستگاه قبلی طایفه بساک در میانکوه بختیاری، نزدیک تنگ پنج، تا خوزستان و ماهرو، مسجد سلیمان قسمت‌های زیادی از مناطق زز و ماهرو بوده‌است.

طوایف و تقسیم بندیویرایش

۱.بساک باب۲. بزی

بساک باب

1 .جمشیدوند (۱ اولاد جمشید۲ اولاد حاجی ۳ کولی۴برجعلی)ویرایش
2 .جلیلوند(۱جلیلیوند ۲.اداپا.۲شریف۴ غیاث)ویرایش
3 .میرزاوند(۱اولاد عباسعلی۲اولاد حسین۳نوروزی۴شیخ انصاری دهله)ویرایش

= 4.آلیگر(۱ آلیگر ۲ دیناروند)ویرایش

"" 5 شهریسوندویرایش

 • قائدی
 • اسدی
 • بنیادی
 • مولی
 • موسی
 • مواره‌ای
 • ارازی
 • خواجه
 • سهرسهر
 • اورک
 • سیلاور

6.ملک محمودیویرایش

 • تاجدیوند
 • فلی
 • کلسواروند
 • مهدی وند
 • کاظم اصلانی

"##""بزی"##"""

1-گرگیوند 2-اتابکی 3-صوفی 4-پوری 5-محمدباقری 6-کریوند 7-شیخ میر 8-صادقی 9-کردی 10-علی یتیم 11-تودویی 12-خان صلاتین 13-سارزن

محل زندگیویرایش

مرکز اصلی سکونت طایفه بساک در منطقه شرق استان لرستان،_الیگودرز غرب استان اصفهان، بخش‌هایی از استان چهار محال و بختیاری و شمال استان خوزستان هستند.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

 • سردار اسعد بختیاری. تاریخ بختیاری
 • مهرزادقنبری سردار اکبری خرادآذر. سرگذشت ایل چهارلنگ ۱۳۸۶ چاپ اول
 • شینی، داریوش. نگرشی بر ایل بختیاری و طایفه شهنی. اهواز: انتشارات معتبر:۱۳۸۵