بسته‌بند

(تغییرمسیر از بسته‌بند علوفه)

بسته‌بند یا بیلر یک ادوات برای ماشین‌آلات کشاورزی است که برای فشرده سازی علوفه بریده‌شده و جمع‌آوری شده (مانند یونجه، پنبه، کلش کتان یا علوفه‌سیلاژ) به شکلی که بتوان آسان ترابری و ذخیره کرد، عمل می‌کند. اغلب اشکال بسته‌بندها برای خشک شدن و حفظ برخی ویژگی‌های ذاتی (به عنوان مثال ارزش‌تغذیه‌ای) گیاهان پیکربندی شده‌اند (مانند گرد که از نفوذ باران جلوگیری می‌کند). معمولاً گونه‌های مختلفی از بسته‌بندها استفاده می‌شوند و هر کدام یک نوع متفاوت از شکل – مستطیل یا استوانه در اندازه‌های مختلف و با ریسمان، تسمه، بند پلاستیکی یا سیم دوخته‌می‌شوند.

یک بسته‌بند گرد شرکت کلاس

بسته‌بندهای صنعتی نیز در بسته‌بندی موادبازیافتی در درجه اول برای بسته‌بندی فلزات، پلاستیک یا کاغذ برای ترابری استفاده می‌شود.

منابع

پیوند به بیرون