بطن‌الثعبان شمالی


بطن‌الثعبان شمالی
اطلاعات رصدی
مبدا J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی اژدها
بعد ۱۸h ۲۱m ۰۳.۴s
میل +۷۲° ۴۳′ ۵۸″
قدر ظاهری (V)۳.۶۸ / ۵.۶۷
مشخصات
ردهF7 Vvar / K0 V
راهنمای رنگ U-B-0.06
راهنمای رنگ B-V0.49
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۳۲.۰ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۵۳۱.۰۸ mas/yr
Dec.: -۳۵۱.۵۹ mas/yr
اختلاف منظر (π)۱۲۴.۱۱ mas
قدر مطلق (MV)۴.۱۶
جزئیات
جرم۱.۰۳/۰.۷۵ M
شعاع۱.۲/۰.۷۵ R
درخشندگی۱.۸۶/۰.۲۹ L
دما۶,۱۰۰/۴,۹۰۰ K
سن۸ × ۱۰۹ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
χ Dra, 44 Dra, Gl 713, HR 6927, BD +72°839, HD 170153, LHS 3379, LTT 15438, GCTP 4245.00, SAO 9087, FK5 695, LFT 1413, WDS 18211+7244A, NSV 10749, IRAS 18220+7242, HIP 89937.

بَطن‌الثُعبان شمالی (شکم اژدها، شمالی) یا خی اژدها یک ستاره است که در صورت فلکی اژدها قرار دارد.

منابعویرایش