بعد برخالی

بعد بَرخالی نسبت شاخص آماری پیچیدگی که در یک الگو (به طور صریح، الگوی برخال) چگونه تغییرات طی بزرگ‌شدن تغییر می‌یابد.[۱]

ساحل بریتانیا اندازه‌گرفته‌شده با اندازه ۲۰۰ کلیومتر
۱۱٫۵ × ۲۰۰ = ۲۳۰۰ کلیومتر
ساحل بریتانیا اندازه‌گرفته‌شده با اندازه ۱۰۰ کلیومتر
۲۸ × 100 = ۲۸۰۰ کلیومتر
ساحل بریتانیا اندازه‌گرفته‌شده با اندازه ۵۰ کلیومتر
۷۰ × 50 = ۳۵۰۰ کلیومتر
با تغییر اندازهٔ خط کش و کوچک و کوچک‌ترشدن،
اندازهٔ خط ساحلی اندازه گرفته‌شده افزایش می‌یابد.

منابعویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Fractal dimension," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fractal_dimension&oldid=593219742 (accessed March 6, 2014).