بلاش دوم یا وَلَگش دوم، شاهزاده اشکانی و یکی از مدعیان سلطنت شاهنشاهی اشکانی در میانه سال‌های ۷۷ تا ۸۰ میلادی بوده‌است.

سکه بلاش دوم، ضرب شده در سلوکیه.
پیشین:
بلاش یکم
بلاش دوم
شاهنشاه ایران

۷۷ - ۸۰ میلادی

جانشین:
پاکور دوم

منابع

  • کتاب تاریخ ایران حسن پیرنیا جلد 3
  • خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، نشر به‌دید،۱۳۸۰