بَلاش پنجم یا وَلَخش پنجم (اشک بیست و هشتم) بیست و هشتمین شاه ایران از خاندان اشکانی است که از سال ۱۹۱ تا ۲۰۹ میلادی شاهی کرد. وی همچنین با عنوان واقارش دوم (به ارمنی: Վաղարշ Բ) از سال ۱۸۰ تا ۱۹۱ میلادی پادشاه سلسله اشکانی ارمنستان بود. وی جانشین و پسر بلاش چهارم بود. در منابع قدیمی بلاش ششم را بلاش پنجم نامیده‌اند و به این ترتیب بلاش پنجم را نیز بلاش چهارم دانسته‌اند.

بلاش پنجم
𐭅𐭋𐭂𐭔
شاه شاهان
Coin of Vologases V (cropped), Hamadan mint.jpg
سکه بلاش پنجم، ضرب هگمتانه
شاهنشاه اشکانی
سلطنت۱۹۱ – ۲۰۸ م
پیشینبلاش چهارم
خسرو دوم (شاه شورشی)
جانشینبلاش ششم
شاه ارمنستان
سلطنت۱۸۰ – ۱۹۱ م
پیشینسوهه‌موس
جانشینخسرو یکم
درگذشته۲۰۸ م
فرزند(ان)بلاش ششم
اردوان پنجم
خسرو یکم
دودماناشکانیان
پدربلاش چهارم
دین و مذهبمزدیسنا
سکه بلاش پنجم
سکه نقره بلاش پنجم - موزه رضا عباسی

بلاش پنجم در سه سال ابتدای زمامداریش دچار مشکلات داخلی بود و توانست در سه سال اوضاع کشور را سر و سامان دهد. پس از آن جنگ میان ایران و روم دوباره آغاز شد. این جنگ از سال ۱۹۴ تا ۱۹۷ میلادی به درازا کشید و دلیل آغاز آن شورش مردم غرب میان‌رودان بود که در زمان شاهی بلاش چهارم به دست کاسیوس سردار رومی ضمیمهٔ قلمرو روم شده بود. سپتیموس سوروس قیصر وقت روم، سپاه خود را آرایش داد و سلوکیه و همچنین آدیابن را تسخیر کرد. تیسفون پایتخت اشکانیان نیز به دست رومیان افتاد و آنان در آنجا کشتار وسیعی کردند و این شهر بزرگ و مهم را ویران کردند. وضعیت دولت اشکانی در این زمان به صورتی نبود که بتواند با پیشروی رومیان مقابله کند. سپتیموس سوروس پس از این پیشروی‌ها دچار مشکلاتی شد که قیصران پیش از او نیز به آن دچار شده بودند. بزرگترین این مشکلات شورش مردم سرزمین‌های تسخیر شده بود که بر طبق مستندات تاریخی اشکانیان در این شورش‌ها دست داشته‌اند. این شورش‌ها قیصر را بر آن داشت تا به روم بازگردد و به پیشروی ادامه ندهد، ولی رومیان توانستند آدیابن را حفظ کنند و ارمنستان را نیز در دست خود نگهدارند. در این اثنا بلاش پنجم در سال ۲۰۹ به مرگ طبیعی درگذشت. پس از وی پسرانش اردوان پنجم و بلاش ششم برای رسیدن به شاهی با یکدیگر به نزاع پرداختند.

سالشمار

منابع

  • خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، نشر به‌دید، ۱۳۸۰
  • نوری‌زاده، احمد (پائیز ۱۳۷۶). تاریخ و فرهنگ ارمنستان. نشر چشمه. ص. ۳۶. شابک ۹۶۴-۶۱۹۴-۵۵-۹.
بلاش پنجم
درگذشتهٔ: ۲۰۸ یا ۲۰۹ میلادی
عنوان سلطنتی
پیشین:
بلاش چهارم
شاهنشاه ایران‌
۱۹۱ - ۲۰۸
پسین:
بلاش ششم