بلج بن بشر القشیری

بلج بن بشر القشیری (به انگلیسی: Balj ibn Bishr al-Qushayri) هجدهمین والی اموی اندلس (مارس تا آگوست ۷۴۲) و فرماندار افریقیه (۷۴۱-۷۴۲) بوده است.

بلج بن بشر القشیری
بلج بن بشر القشیری
سلطنتامویان
پیشینعبدالملک بن قطن الفهری
جانشینثعلبه بن سلامه العاملی
درگذشته۱۲۴ هجری
قرطبه
نام کامل
بلج بن بشر القشیری
پدربشر القشیری

وی که پس از کشتن عبدالملک بن قطن الفهری به حکومت رسیده بوده سریعاً با واکنش حکومت بنی‌امیه و طرفداران مواجه شد، القشیری در جنگی که در تاریخ ۶ آگوست ۷۴۲ در خارج شهر کوردوا رخ داد به شدت زخمی شد و دو روز بعد درگذشت، پس از وی ثعلبه بن سلامه العاملی به حکومت رسید.

پانویس ویرایش

  • Al-Maqqari, trans. 1840-43, The History of the Mohammedan dynasties in Spain, v.2, London: Royal Asiatic Society.
  • Kennedy, Hugh (1996) Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus, New York and London: Longman.
  • Lévi-Provençal, E. (1950) Histoire de l'Espagne musulmane, Tome 1, 1999 ed., Paris: Larose.
  • Mercier, E. (1888) Histoire de l'Afrique septentrionale, v. 1, Paris: Leroux. Repr. Elibron Classics, 2005.
  • Taha, Abd al-Wahid Dhannun (1989) The Muslim conquest and settlement of North Africa and Spain, London, Routledge.
والی پیشین:
عبدالملک بن قطن الفهری
والی اندلس
بلج بن بشر القشیری
۱۲۳ - ۱۲۴ هجری
والی بعدی:
ثعلبه بن سلامه العاملی