بلندشکم‌پایان

بلندشکم‌پایان (نام علمی: Hypsogastropoda) نام یک کلاد از رده شکم‌پایان است.

بلندشکم‌پایان
Nassarius tiarula.jpg
بلندشکم‌پایان، Hypsogastropoda
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: چرخ‌زیان
شاخه: نرم‌تنان
رده: شکم‌پایان
زیررده: راست‌شکم‌پایان
بالاراسته: تازه‌شکم‌پایان

منابعویرایش