بلوچ‌های خراسان

بّلوچ‌های خُراسان به گروهی از مردم بلوچ که در خراسان اند گفته می‌شود. این گروه از بلوچستان به خراسان مهاجرت کرده‌اند و عمدتاً در استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی در شهرستان‌های بیرجند، سبزوار، نیشابور، قوچان، سرخس و کاشمر و شهرهای دیگر خراسان ساکن شدند. بلوچ‌های ساکن استان گلستان در ایران نیز از مهاجران بلوچ از خراسان‌اند. فرهنگ و زبان بلوچ‌های خراسان همانند بلوچ‌های دیگر می‌باشد و تفاوت‌های جرئی دارد.

پیشینهویرایش

بلوچ‌ها از زمان صفویه به قصد جلوگیری از حمله افغان‌ها بدین خطه آمده اندو چون شغل عمده آن‌ها دامداری بود ییلاق وقشلاق داشتند. ساخت خانه‌های گلی ازحدود سال‌های ۱۳۱۳رواج یافت ویکجانشین شدند. پس ازاصلاحات ارضی با خرید اراضی علم وخاندانش توسط تعدادی ازعشایر در ملکی و رحیم آباد وتاجکوه، وچاه الله داد کرت آباد، اسکان ویکجانشینی رواج یافت.. بلوچ‌های قاینات، شامل طوایف، نوتانی، بهرام بلوچ و براهوئی می‌باشند. بهرام بلوچ طایفه‌ای مستقل ودربمرود مستقرند و شیعه مذهب هستند. بلوچ‌های قاینات مردمی مسلمان، متدین واکثراً اهل تسنن‌اند.

گروه‌ها و قبیله‌هاویرایش

قبیله (در خراسان) شهرستان
بهلولی شهرستان خواف و شهرستان تربت حیدریه
بایزیدی شهرستان تربت حیدریه شهرستان قائن
کلاه درازی شهرستان تربت حیدریه شهرستان کاشمر
جان میر زایی شهرستان تربت حیدریه
رحیم خانی شهرستان تربت حیدریه و شهرستان سرخس
براهویی شهرستان تربت حیدریه
کورخیلی ( سالار خانی ) شهرستان خواف.شهرستان تربت حیدریه.فریمان و توابع
حسن زایی شهرستان سبزوار و شهرستان نیشابور
جان بیگی شهرستان رشتخوار و شهرستان تربت حیدریه
زائی، گرگ زائی و اسماعیل زائی شهرستان کاشمر

مراکزویرایش

در خراسان جنوبی بلوچها به صورت عشایر و در شهرهای خراسان جنوبی به صورت گروهی زندگی می‌کنند در بیرجند قائن نهبندان و تربت جام مناطق بلوچ‌نشین هست که به صورت متراکم در کنار دیگر اقوام زندگی می‌کنند.

منابعویرایش