بندیکت نرسیا

راهب ایتالیایی

بندیکت نرسیا (به انگلیسی: Benedict of Nursia) یا (به ایتالیایی: San Benedetto da Norcia) یکی از قدیسان مسیحیت است که در تاریخ (۴۸۰ میلادی تا ۲۱ مارس ۵۴۳ یا ۵۴۷ میلادی) میزیسته است. به عنوان قدیس حامی اروپا و دانش آموزان است.


بندیکت نرسیا

Saint Benedict depicted in an کلیسای ارتدکس شرقی icon
دین، Exorcist، عرفان و راهب بزرگ
Founder of the Benedictine Order
زادهٔح. AD ۲ March ۴۸۰
نورچا، اومبریا، اودوآکر Kingdom
درگذشتۀح. AD ۲۱ March ۵۴۷ (۶۶−۶۷ سال)
Monte Cassino، امپراتوری بیزانس
تکریم‌شده درAll مذهب مسیحی which تکریم
قدیس‌شدن1220، رم، ایالات پاپی توسط هونوریوس سوم
بارگاه اصلیMonte Cassino Abbey, with his burial
Saint-Benoît-sur-Loire, near اورلئان, France
Sacro Speco, at Subiaco, Italy
بزرگداشت11 July (General Roman Calendar), (Anglican Communion)
14 March (کلیسای ارتدکس شرقی)
21 March (pre-1970 General Roman Calendar)
نمادها
  • Bell
  • Broken tray
  • Broken cup and serpent representing poison
  • Broken utensil
  • Bush
  • Crosier
  • Man in a Benedictine cowl holding Benedict's rule or a rod of discipline
  • Raven
قدیس حامی
بندیکت نرسیا

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش