بند امیر (رود کر)

Band Amir by Eugène Flandin.jpg

در زمان آل بویه، عضدالدوله بر رود کر سدی بست که به بند امیر معروف است.

موقعیت جغرافیاییویرایش

این بند در کنار روستای بند امیر از توابع بخش زرقان در ۴۳ کیلومتری شیراز واقع شده است.

منابعویرایش

  • کتاب تاریخ سال دوم راهنمایی