بندهای میان‌انگشتی

(تغییرمسیر از بند میان‌انگشتی)

بندهای میان‌انگشتی (Intermediate phalanges) استخوان‌هایی هستند که در دست و پای بیشتر مهره‌داران وجود دارند. در انسان، این بندها، استخوان‌های انگشت‌های دست و پا هستند که در میان دو مفصل هر انگشت واقع شده‌اند. انگشت شست دست و انگشت شست پا، بند میان‌انگشتی ندارند.

بندهای میان‌انگشتی
استخوان‌های دست انسان
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینPhalanx intermidalis
TA98A02.4.10.003
TA21278
FMA75817

بند میان‌انگشتی معمولاً نه تنها از نظر مکان بلکه از نظر اندازه نیز بین دو بخش دیگر انگشت قرار دارد.

جستارهای وابسته

ویرایش

استخوان بند انگشت

منابع

ویرایش

Yahoo Education، بازدید: اکتبر ۲۰۱۲.