بنی‌کنانه

بنی‌کنانه (به عربی: بنی کنانة) یکی از قبایل بزرگ عرب‌تبار است که بیشتر در شبه‌جزیره عربستان و مناطق همسایه آن زندگی می‌کنند.کنانه قبیله ای از مجمع القبایل بنی لام هستند

نسب این قبیله به کنانة بن خزیمة بن مدرکة بن الیاس بن مُضَر بن نزار بن مَعَد بن عدنان که جد قبائل عدنانیست می‌رسد.این قبیله در خوزستان قرابت نزدیکی با عبدالخان و از دودمان بنی لام هستند.

بنی کنانة و ایرانویرایش

گروهی از عشایر عرب ایرانی که در استان خوزستان و در ناحیه دشت میشان و شوش زندگی می‌کنند هم از این قبیله هستند که از قبایل بنی لام هستند و قرابت نزدیکی با تیره ی عبدالخان دارند. اکثر اهالی روستای مربچه رامهرمز با فامیلی محمدیان و خانواده مرحوم اغلیم ابن والی در کوت سید صالح ساکن هستند از طوایف بزرگ بنی کنانه هستند

همچنین اکثراهالی روستایی مویلحه که از توابع شهرستان باوی است که اغلب با فامیلی هاشمی هستند از این قبیله بزرگ هستند [نیازمند منبع] درلهجه محلی به نام چنانه شهرت دارندازپیش از انقلاب اسلامی چنانه وکعب دردو سوی کرخه در شوش مستقر بودند، چنانه از شوش بیشتر به عنوان قشلاق استفاده می‌کرد، اول در محلی دورتر از کرخه مستقر بود، به تدریج به کرخه نزدیک شد، وقتی در دوره رضاشاه به کعب‌ها زمین دادند تا آنان رابه کشاورزی و یکجانشینی تشویق کنند. چنانه در غرب کرخه مستقر شدند و خود را کشاورز معرفی کردند و زمین گرفتند وازآن پس درشوش ماندگار شدند.

بنا به قول بنی طرف[نیازمند منبع]، کنانه تیره‌ای از نصر قبیله نام آورعرب اند، محل سکونت آنها در مکه و تبارشان از یمن است، شماری از آنها در هویزه و در ساحل رود کرخه و نیز در شهر رامهرمز و میناو زندگی می‌کنند.[نیازمند منبع]

منابعویرایش