باز کردن منو اصلی

بَنی کَعْب، از عشایر عرب استان خوزستان است که در اطراف شهرستان خرمشهر و شادگان و همچنین در دوطرف رودخانه کارون و در کنار خلیج فارس و اهواز ساکن هستند، گروهی نیز در کنار اروندرود در خاک عراق زندگی می‌کنند.

کسانی که از قبیله ساکن در ایران هستند، اغلب دارای نوع تلفظ املائی چعب یا چعبی هستند.

همچنین تعداد زیادی در شهرستان شوشتر و شهرستان شوش در کنار رودخانه کرخه زندگی می‌کنند.

نسب آنان به کعب بن ربیعه بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن هوازن از مشهورترین تیره‌های قبیله هوازن عدنانی برمیگردد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • کتاب گیتاشناسی ایران، عباس جعفری، جلد سوم، ۱۳۸۴