بهاءالدین پازارگاد

آموزگار، روزنامه‌نگار، مؤلف و شاعر ایرانی
(تغییرمسیر از بهاءالدین حسام‌زاده)
Bahauddin Pazargad.png

بهاءالدین حسام‌زاده معروف به بهاءالدین پازارگاد (۱۲۷۸ در شیراز۶ آذر ۱۳۴۸ در تهران) جامعه‌شناس، روزنامه‌نگار و شاعر ایرانی بود. او به مدت یک سال و نیم نشریه پازارگاد را در شیراز منتشر می‌کرد و سپس روزنامه «خورشید ایران» را که در سال ۱۳۰۲ آن را تأسیس کرده و در سال ۱۳۰۳ توقیف شده بود، ازنو در سال ۱۳۲۱ انتشار داد.[۱]

کتاب‌شناسیویرایش

 • «سرود و ورزش»
 • «پنج قصیده»
 • «میکروسکوپ و میکروسکوپی»
 • «تعلیم و تربیت پیشاهنگی- اصول پیشاهنگی»
 • «آینده باختر»
 • «فلسفه نوین تاریخ»
 • «باده بی‌خمار»
 • ت‍اری‍خ م‍ف‍ص‍ل لارس‍ت‍ان
 • ک‍رن‍ول‍وژی ت‍اری‍خ ای‍ران؛ ب‍ه‍ت‍ری‍ن م‍رج‍ع ف‍ش‍رده و ج‍ام‍ع ت‍اری‍خ ای‍ران
 • ن‍ظری‍ات س‍ی‍اس‍ی ف‍لاس‍ف‍ه غ‍رب ی‍ا م‍ج‍اه‍ده در ت‍ال‍ی‍ف ب‍ی‍ن ف‍رد و ج‍م‍ع
 • تاریخ فلسفه سیاسی یا سیر تاریخی افکار و عقاید سیاسی از آغاز تاریخ تا زمان معاصر بضمیمه
 • تاریخ دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران قبل از اسلام تا عصر پهلوی
 • م‍ک‍ت‍ب ه‍ای س‍ی‍اس‍ی و ف‍ره‍ن‍گ م‍خ‍ت‍صر ع‍ق‍ای‍د و م‍رام ه‍ای س‍ی‍اس‍ی ب‍ه ت‍رت‍ی‍ب ح‍روف ال‍ف‍ب‍ا

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش