بهائی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بهائی کاربردهای مختلفی دارد.

  • بهائی نوظهورترین دین جهان.
  • پیروان و منسوبان به بهاءالله بنیانگذار دین بهائی که آنها نیز بهائی خوانده می‌شوند.