بهبود خان چرکس یا بهبود بیگ یکی از مقامات صفوی و از غلامان چرکس بود که خدمت شاه عباس اول (۱۵۸۸–۱۶۲۹) می‌کرد او ابتدا حکومت گوکلان را در سال ۱۶۰۶ در اختیار داشت، سپس حکومت گسکر در ۱۶۲۰ و استرآباد در سال‌های ۱۶۲۰–۱۶۲۹.

در سال ۱۶۱۵ بهبود خان چرکس به دستور شاه عباس، اقدام به کشتن ولیعهد و شاهزاده محمدباقر میرزا کرد.

منابع ویرایش

  • Butler, John Anthony (2012). Travels in Africa, Persia, and Asia the Great, by Sir Thomas Herbert. ACMRS Publications. p. 403. ISBN 978-0-86698-475-1.
  • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. pp. 153, 188, 196. ISBN 978-1-933823-23-2.
  • Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, Fasc. 7. 1990. pp. 816–819. {{cite encyclopedia}}: Missing or empty |title= (help)