بهرام بن مافنه (ماه‌پناه) کازرونی (متولد ۹۶۷ میلادی در کازرون) وزیر آل بویه در زمان پادشاهی عمادالدوله ابوکالیجار بود. وی به عدل و سخاوت مشهور بود. معجم الادبا درباره وی نوشته: «وی حامی شعراء و ادباء و اهل علم بود و مؤلفین وقت کتب خویش بنام او می کردند و صلات وافره از وی می یافتند و از جمله حسن بن احمد الاعرابی المعروف بالاسود الغندجانیست که کتابهای خود را بنام این وزیر نوشت . وفات بهرام بن مافنه بسال 433 هَ . ق . بود.»

منابع ویرایش

  • ویکی انگلیسی
  • Bosworth, C. Edmund (2010). "EBN MAFANA". Encyclopaedia Iranica. London et al.: C. Edmund Bosworth.
  • Bosworth, C. E. (1975). "Iran under the Buyids". In Frye, R. N. The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 250–305. ISBN 0-521-20093-8.
  • Kennedy, Hugh N. (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (Second ed.). Harlow, UK: Pearson Education Ltd. ISBN 0-582-40525-4.