باز کردن منو اصلی
بوجاری دستی در هند

بوجاری winnow کاری‌ست که طی آن دانه‌های انواع غلات شامل گندم، جو یا برنج از پوست و ساقۀ آن جدا می‌شوند. همچنین در حین این عملیات انواع بذر علف‌های هرز، اسپر حشرات و انواع آفت‌ها از آن‌ها زدوده می‌گردد.

روش دستیویرایش

قدیمی‌ترین روش بوجاری باد دادن خرمن کوبیده شده‌است که کشاورز بکمک چنگک یا وسیله دیگر محصول را در مقابل باد پراکنده می‌کند تا از سبوس جدا شود.

ماشین بوجاریویرایش

به دستگاهی که این عمل را انجام می‌دهد نیز بوجاری گفته می‌شود . اساس کار دستگاه بر دو قسمت است

  1. پراکنده سازی با فن باد بر اساس وزن
  2. سرند(الک) نمودن بر اساس ابعاد دانه

منابعویرایش

  • «Antique Farm Tools». دریافت‌شده در ۷ ژانویه ۲۰۱۳.