کیسه زیرسرشانه‌ای

(تغییرمسیر از بورس زیراخرمی)

بورس زیراخرمی یا ساب آکرومیال (به انگلیسی: Subacromial bursa) که بورس ساب دلتوئید [۱] نیز نامیده می‌شود، یکی از بورس‌های مهم در ناحیه شانه بوده که درصورت التهاب آن، بورسیت ساب آکرومیال ایجاد می‌شود. هر بورس کیسه‌ای کوچک و دارای کمی مایع سینوویال [۲] است . بورس‌ها با کاهش اصطکاک بافت‌های اطراف خود، حرکات آن‌ها را نسبت به هم آسان می‌کنند (یعنی بین استخوان و تاندون، پوست و استخوان یا دو ماهیچه). بورسیت ساب آکرومیال، شایع‌ترین بورسیت ناحیه شانه‌است. درصورت راه یافتن املاح کلسیم به بورس، بورسیت کلسیفیه رخ می‌دهد.

بورس زیراخرمی
نمودار کیسه‌های پیرامون مفصل شانه:

۱-زیر سرشانه‌ای-زیر دلتایی ۲-زیر کتفی ۳-کیسه زیر غرابی ۴-کیسه غرابی‌ترقوه‌ای ۵-کیسه بالا سرشانه‌ای

۶-کیسه گسترده میانی زیر سرشانه‌ای-زیر دلتایی
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینbursa subacromialis
TA98A04.8.03.004
TA22557
FMA35515

کالبدشناسی (آناتومی) ویرایش

بورس ساب آکرومیال یا ساب دلتوئید از دو قسمت تشکیل می‌گردد:

  • قسمتی که در زیر زائده اخرمی (آکرومیون) قرار می‌گیرد، بورس ساب آکرومیال نامیده می‌شود.
  • بخشی که در زیر ماهیچه دلتوئید (دالی) واقع می‌شود، بورس ساب دلتوئید می‌نامند.

معمولاً این دو قسمت با یکدیگر درارتباط هستند، ولی گاهی از هم جدا می‌باشند. همچنین این بورس ممکن است با حفره مفصلی درارتباط باشد، اگرچه معمولاً درارتباط نیست.

پانویس ویرایش

  1. Subdeltoid bursa
  2. Synovial fluid

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • ناصری، نسرین. فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدیک. چاپ اول، صبح سعادت، شابک 4-7-93408-964
  • اعلمی هرندی. بهادر. اصول ارتوپدی و شکسته بندی. چاپ ششم، نشر فروغ اندیشه.
  • Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6
  • Darlene Hertling and Randolph M.Kessler. Management of Common Musculoskeletal Disorders. Third Edition. ISBN 0-397-55150-9

زائده ای که یک سطح مفصلی بیضی شکل در انتهای خود دارد که با استخوان ترقوه مفصل می‌شود