بورک سیستانی

بورک (borak ) سیستانی نوعی خوراکی محلی سیستانی است. این خوراکی به صورت نان ضخیم مثلثی شکل بوده که داخل آن به وسیله گیاهی محلی و خودرو به نام سوزی (sozi) پر می شود.[۱][۲] در فصولی که سوزی رشد نمی‌کند از اسفناج استفاده می شود.

بورک سیستانی

گفته می شود در گذشته به اشیا مثلثی شکل بورکی گفته می شده و احتمالاً دلیل نامگذاری بورک شکل مثلثی آن می باشد. بورک یک خوراکی کم کالری است.[۳]

منابعویرایش