بولونیا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بولونیا نام شهری است در ایتالیا اما در معانی زیر کاربرد دارد: