بوهموند چهارم انطاکیه

بوهموند چهارم انطاکیه (انگلیسی: Bohemond IV of Antioch) همچنین شناخته شده به عنوان یک چشم، فرمانروای شاهزاده‌نشین انطاکیه از پایگاه‌های صلیبیون بین سال‌های ۱۲۰۱ و ۱۲۰۵ و مجدداً از ۱۲۰۸ تا ۱۲۱۶ و دو بار از ۱۲۱۹ تا زمان مرگش بود، او همچنین از ۱۱۸۷ کنت طرابلس بود. بوهموند در جنگ صلیبی پنجم مشارکت داشت

بوهموند چهارم انطاکیه
شاهزاده‌نشین انطاکیه
سلطنت۱۱۶۳-۱۲۰۱
کنت‌نشین تریپولی
سلطنت۱۱۸۷-۱۲۳۳
زادهح. ۱۱۷۲
درگذشته۱۲۳۳ (سال ۶۱)
همسر(ان)پلیسانس امبریاکو
ملیساند لوزینیان
فرزند(ان)ریموند چهارم طرابلس
ریموند
بوهموند
فیلیپ
هنری
ماریا
خاندانحاندان پواتیه
پدربوهموند سوم انطاکیه
مادراورگیلوس هارنس

زندگی ویرایش

بوهموند چهارم فرزند بوهموند سوم انطاکیه از همسر اول او اورگیلوس هارنس بود، در ۱۲۰۱ بر سر جانشینی او در انطاکیه اختلاف به وجود آمد، تا قبل از آن نوهٔ ریموند انطاکیه توسط بسیاری به عنوان جانشین در نظر گرفته شده بود.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش