بوهموند چهارم انطاکیه

بوهموند چهارم انطاکیه (انگلیسی: Bohemond IV of Antioch) همچنین شناخته شده به عنوان یک چشم، فرمانروای شاهزاده‌نشین انطاکیه از پایگاه‌های صلیبیون بین سال‌های ۱۲۰۱ و ۱۲۰۵ و مجدداً از ۱۲۰۸ تا ۱۲۱۶ و دو بار از ۱۲۱۹ تا زمان مرگش بود، او همچنین از ۱۱۸۷ کنت طرابلس بود. بوهموند در جنگ صلیبی پنجم مشارکت داشت

بوهموند چهارم انطاکیه
شاهزاده‌نشین انطاکیه
سلطنت۱۱۶۳-۱۲۰۱
کنت‌نشین تریپولی
سلطنت۱۱۸۷-۱۲۳۳
زادهc.۱۱۷۲
درگذشته۱۲۳۳ (سال ۶۱)
همسر(ان)پلای‌سانس امبریاکو
Melisende of Lusignan
فرزند(ان)Bohemond V of Antioch
Philip of Antioch
Henry of Antioch
Maria of Antioch (pretender)
خاندانHouse of Poitiers
پدرBohemond III of Antioch
مادراورگیلوس هارنس

زندگی

بوهموند چهارم فرزند بوهموند سوم انطاکیه از همسر اول او اورگیلوس هارنس بود، در ۱۲۰۱ بر سر جانشینی او در انطاکیه اختلاف به وجود آمد، تا قبل از آن نوهٔ ریموند انطاکیه توسط بسیاری به عنوان جانشین در نظر گرفته شده بود.

منابع

پیوند به بیرون