بکرل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بکرل واحدی برای پرتوزایی است که از نام هانری بکرل گرفته شده‌است.

معانی دیگری نیز ممکن است بدهد: