بیت‌المال

(تغییرمسیر از بیت المال)
اقتصاد اسلامی

مضاربهمزارعه
قرض‌الحسنهجعاله
سَلَف‌خریمساقات
هِبهجزیه
زکاتخمس
صدقهوقف
بیت‌المال
صکوکرِبا
بانکداری اسلامی

بیت‌المال به مکانی گفته می‌شود که اموال عمومی متعلّق به همهٔ مسلمانان در آن‌جا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد.[۱]

که هم به صورت مال نقدی، نظیر پول، سکه، طلا، جواهرات است و هم به صورت اموال، تجهیزات و وسایل خریداری شده در تملک بیت المال نیز محسوب می‌شود.

منابع بیت المالویرایش

منابع بیت المال دو نوع است:

  1. منابعی که در شرع، مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده‌است.
  2. منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده‌است.
منابع اول
  • منابعی که متعلّق به عموم مسلمانان است و در مصالح عمومی آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از؛

اخراج و مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های فتح شده با قهر و غلبه)، جزیه، سهم سبیل اللّه از زکات، اموالی که وصیت شده در امور خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد.

  • منابعی که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خدا یا امامان شیعه است و درآمد حاصل از آن‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه صلاح بدانند هزینه کنند.
منابع نوع دوم
  • این نوع منابع عبارتند از زکات- جز سهم سبیل اللّه- و سهم سادات از خمس[۲]

منابعویرایش