حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان

حوزهٔ انتخابیه بیرجند ، درمیان و خوسف یکی از حوزه‌های استان خراسان جنوبی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این حوزه به مرکزیت بیرجند، ۱ نماینده دارد.

ایران
بیرجند، درمیان و خوسف
حوزهٔ انتخاباتی
مربوط به مجلس شورای اسلامی
Birjand Constituency.png
موقعیت حوزه در استان خراسان جنوبی
شهرستان(ها)شهرستان بیرجند ، شهرستان درمیان و شهرستان خوسف
استانخراسان جنوبی
مقرهای کلانبیرجند (مرکز)
حوزهٔ کنونی
کرسی‌ها
۱ از ۲۹۰

نمایندگان مجلس شورای ملیویرایش

۱۲۸۸/۰۴/۰۲- ۱۲۸۵/۰۷/۱۳

۱۲۹۰/۱۰/۰۳- ۱۲۸۸/۰۸/۲۴

۱۲۹۴/۰۸/۲۱- ۱۲۹۳/۰۹/۱۴

۱۳۰۲/۰۳/۳۰- ۱۳۰۰/۰۴/۰۱

۱۳۰۴/۱۲/۲۲- ۱۳۰۲/۱۲/۲۲

۱۳۰۷/۰۵/۲۲- ۱۳۰۵/۰۴/۱۹

۱۳۰۹/۰۸/۱۴- ۱۳۰۷/۷/۱۴

۱۳۱۱/۱۰/۲۴- ۱۳۰۹/۰۹/۲۴

۱۳۱۴/۰۱/۲۴- ۱۳۱۱/۱۲/۲۴

۱۳۱۶/۰۳/۲۲- ۱۳۱۴/۰۳/۱۵

۱۳۱۸/۰۶/۲۷- ۱۳۱۶/۰۶/۲۰

۱۳۲۰/۰۸/۰۹- ۱۳۱۸/۰۸/۰۳

۱۳۲۲/۰۹/۰۱- ۱۳۲۰/۰۸/۲۲

۱۳۲۴/۱۲/۲۱- ۱۳۲۲/۱۲/۰۶

۱۳۲۸/۰۵/۰۶- ۱۳۲۶/۰۴/۲۵

۱۳۳۰/۱۱/۲۶- ۱۳۲۸/۱۱/۲۰

۱۳۳۲/۰۸/۲۸- ۱۳۳۱/۰۲/۰۷

۱۳۳۵/۰۱/۲۶- ۱۳۳۲/۱۱/۲۷

۱۳۳۹/۰۳/۲۹- ۱۳۳۵/۰۳/۱۰

۱۳۴۰/۰۲/۱۹- ۱۳۳۹/۱۱/۰۲

۱۳۴۶/۰۷/۱۳- ۱۳۴۲/۰۷/۱۴

۱۳۵۰/۰۶/۰۹- ۱۳۴۶/۰۷/۱۴

۱۳۵۴/۰۶/۱۶- ۱۳۵۰/۰۶/۰۹

۱۳۵۷/۱۱/۲۲- ۱۳۵۴/۰۶/۱۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامیویرایش

۱۳۶۳/۰۳/۰۶- ۱۳۵۹/۰۳/۰۷

۱۳۶۳/۰۳/۰۶- ۱۳۶۳/۰۳/۰۷

۱۳۷۱/۰۳/۰۶- ۱۳۶۷/۰۳/۰۷

۱۳۷۵/۰۳/۰۶- ۱۳۷۱/۰۳/۰۷

۱۳۸۳/۰۳/۰۷- ۱۳۷۹/۰۳/۰۷[۱]

۱۳۸۳/۰۳/۰۶- ۱۳۸۷/۰۳/۰۶

  • حسین ابراهیمی- دوره هشتم-

۱۳۸۷/۰۳/۰۷- ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ [۲]

۱۳۹۱/۰۳/۰۷- ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

پی‌نوشت و منبعویرایش

  1. «پایگاه اطلاع رسانی بیرجند». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ مارس ۲۰۰۸. دریافت‌شده در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۸.
  2. شقایق‌های کویر