خیابان بیستون (رشت)

یک خیابان قدیمی و معروف در شهر رشت
(تغییرمسیر از بیستون (رشت))

نام خیابانی است معروف و قدیمی در شهر رشت. این خیابان از یک طرف به سبزه میدان و از یک طرف به فلکه یخ سازی مرتبط است. موزه رشت، بقعه دانای علی، باغ اللهوردی، کلیسای فارسها در این خیابان واقع است و همچنین این خیابان به خیابان سام نیز متصل است.