بیست سال بعد

بیست سال بعد رمانی اثر نویسنده فرانسوی الکساندر دوما که بعد از رمان موفق سه تفنگدار در سال ۱۸۴۵ به چاپ رسید. این رمان قسمت دوم رمان سه تفنگدار است. در این داستان ما همان قهرمانان را در دوره صغارت لویی چهاردهم و صدارت کاردینال مازارن وهمزمان با شورش فلاخن در فرانسه و نیز سلطه ناپایدر کرامول بر انگلیس پس از برانداختن خاندان سلطنتی استوارت واعدام چارلز اول در انگلستان باز میابیم.

بیست سال بعد
Leloir Musketeers2.jpg
نویسندهالکساندر دوما (پدر)
در همکاری با اگوسته ماکوایت
طراح جلدMaurice Leloir
کشورفرانسه
زبانترجمه شده از فرانسوی
گونهتاریخ، رمانتیسم
تاریخ انتشار
فرانسه،داستان سریالی در سال ۱۸۴۵

ترجمهویرایش

این رمان توسط محمد طاهر میرزا قاجار (محمد طاهر میرزا اسکندری طاب ثراه) به فارسی ترجمه شد.

منابعویرایش

یاداشت ناشر کتاب سه تفنگدار