باز کردن منو اصلی

بیشینه وزن برخاست

بیشینه وزن برخاستِ یک هواپیما بیشترین وزنی است که در آن خلبان مجاز به برخاستن است که به‌علت ساختار یا سایر محدودیت‌های هواپیماست.

منابعویرایش