بیمارستان دکتر شریعتی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بیمارستان دکتر شریعتی به یکی از موارد زیر اشاره دارد: