بیمارستان دکتر شریعتی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از بیمارستان شریعتی)

بیمارستان دکتر شریعتی به یکی از موارد زیر اشاره دارد: