بیه‌پس

نام منطقه غربی گیلان

بیه‌پس نام سرزمینهای بخش غربی گیلان در غرب سفیدرود است. بیه پس در کنار بیه‌پیش و تالش، گیلان را تشکیل می‌دهند. بیه‌پس مناطقی مانند رشت و فومن و صومعه سرا و خمام را شامل می‌شد. [نیازمند منبع]دودمان اسحاقی فومن، عمدتاً بر این منطقه فرمان می راند. آنان به مذهب تسنن تعصب داشتند و به مدت ۲۰۰ سال با خاندان شیعه آل کیا در بیه پیش رقابت داشتند و جنگهای بسیاری بین آنان پیش آمد. مردم بیه پس به زبان گیلکی و گویش گیلکی بیه پس صحبت میکنند.

منابعویرایش