بیوشیمی ورزشی

بیوشیمی ورزشی (به انگلیسی: Exercise biochemistry) کتابی است به قلم واسیلیس موگیوس (به یونانی: Vassilis Mougios) برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «بیوشیمی ورزشی» ترجمه شده‌است و منبعی قابل استفاده برای دانشجویان مقطع دکتری به‌شمار می‌رود. این کتاب مشتمل بر ۵۶۲ صفحه است.

بیوشیمی ورزشی
برگرداننده(ها)نادر رهنما، رضا نوری، هادی روحانی، یاسر صابری، ندا آقایی، سعیده شادمهری
ناشر
ناشر فارسی: انتشارات دانشگاه اصفهان
تاریخ نشر
۲۰۰۶
تاریخ نشر فارسی: اول (۱۳۸۸)، دوم (۱۳۸۹)، سوم (۱۳۹۱)
شابکشابک ‎۹۷۸−۹۶۴−۸۶۵۸−۸۹−۷


واسیلیس موگیوس

فهرست مطالبویرایش

 • مقدمه مترجمان
 • پیشگفتار
 • راهنمایی‌هایی برای دانشجویان جهت مطالعه این کتاب
 • بخش اول: مبانی بیوشیمی
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: متابولیسم
  • فصل سوم: پروتئین‌ها
  • فصل چهارم: اسیدهای نوکلئیک و بیان ژن
  • فصل پنجم: کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها
 • بخش دوم: بیوشیمی فرایندهای عضلانی و عصبی حرکت
  • فصل ششم: کنترل عصبی حرکت
  • فصل هفتم: انقباض عضله
 • بخش سوم: متابولیسم فعالیت ورزشی
  • فصل هشتم: ترکیبات حامل فسفریل با ظرفیت بالا
  • فصل نهم: متابولیسم کربوهیدرات‌ها در فعالیت ورزشی
  • فصل دهم: متابولیسم چربی در فعالیت ورزشی
  • فصل یازدهم: متابولیسم پروتئین در فعالیت ورزشی
  • فصل دوازدهم: اثر فعالیت ورزشی بر بیان ژن
  • فصل سیزدهم: یکپارچگی متابولیسم فعالیت ورزشی
 • بخش چهارم: پایش بیوشیمیایی افراد فعال
  • فصل چهاردهم: وضعیت آهن
  • فصل پانزدهم: متابولیت‌ها
  • فصل شانزدهم: آنزیم‌ها و هورمون‌ها


منابعویرایش