بیگم آغا زنگنه

(تغییرمسیر از بیگم آغا)

بیگم آغا زنگنه مادر کریم‌خان زند بود. او از مردم کرد و از ایل زنگنه بود.[۱]

بیگم آغا
ملکه مادر
پیشینفاطمه‌سلطان بیگم
جانشینخواهر اسماعیل سلطان کوشانی
همسر(ان)ایناق خان
فرزند(ان)کریم‌خان زند
خاندانزندیان

زندگیویرایش

بیگم‌آغا زنگنه مادر کریم‌خان زند،‌ از ایل زنگنه و خواهر اسحاق‌بیگ زنگنه بود.[۱]

کریم‌خان پس از مرگ نادرشاه افشار در سال ۱۱۷۲ هجری، با چیرگی بر تمامی رقیبان، فرمانروای بخش‌های جنوبی و مرکز ایران گردید. بیگم آغا زنگنه، مادر کریم خان زند، از زنان تأثیرگذار بر مبارزاتی بود که به حکمرانی او در ایران انجامید. او در هجوم افغان‌ها در سال ۱۱۶۶ هجری به سرکردگی آزادخان افغان به قلعۀ کریم‌خان (که به اسارت وی و همراهانشش انجامید) نه تنها خود و دیگر یاران را از چنگ مهاجمان افغان رهانید، بلکه با یورش به آنان، غنایم بسیاری به دست آورد. بیگم آغا در بیشتر نبردها با فرزند خود همکاری داشت. پس از مرگ ایناق خان، پدر کریم خان، او به عقد ازدواج عموی کریم خان درآمد.[۲]

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ سلطانی، محمدعلی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، جلد ۲،‌ایلات و طوایف کرمانشاهان، تهران: مؤسسۀ فرهنگی نشر سها، چاپ سوم: ۱۳۷۲؛ ص ۶۵۹.
  2. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/5554/53263/از-ازدواج-های-سیاسی-افشارها-تاانتقال-قدرت-به-قاجارها