تأملات در فلسفه اولی

تأملات در فلسفهٔ اولیٰ (به لاتین: Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animæ immortalitas demonstratur) نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌است. نسخه لاتین این کتاب در سال ۱۶۴۱ و ترجمه فرانسوی آن (توسط دوک لوینز با نظارت دکارت) در سال ۱۶۴۷ منتشر گردید. این کتاب را احمد احمدی به فارسی ترجمه کرده‌است.[۱]

محتوا

ویرایش

کتاب شامل شش بخش یا تأمل می‌باشد که به شرح زیر است:

تأمل اول:در اموری که ممکن است مورد شک واقع شود (شک و مرزهای آن)

تأمل دوم:در ماهیت نفس انسان و در اینکه شناخت نفس از شناخت بدن آسان‌تر است (کوگیتو یا اثبات وجود نفس انسان)

تأمل سوم :دربارهٔ خداوند، و اینکه او وجود دارد (برهان خداشناسی)

تأمل چهارم:در حقیقت و خطا (قوه فاهمه و اختیار انسان و علت خطا)

تأمل پنجم:دربارهٔ ماهیت اشیای مادی و باز هم در اثبات وجود خداوند (اثبات ماهیت اشیا مادی توسط فاهمه یا ذهن انسان و در پی آن اثبات خدا)

تأمل ششم:در وجود اشیایی مادی و مغایرت حقیقی میان نفس و بدن انسان (اثبات وجود اشیای مادی و در ادامه ارتباط نفس و بدن)

این رساله به همت دکتر «احمد احمدی» به فارسی ترجمه شده‌است.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. تأملات در فلسفه اولی، رنه دکارت، احمد احمدی (مترجم)، تهران: سازمان سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۷.