تئودوروس یا تئودوسیوس، در زمان شاپور دوم (پادشاهی‌اش از ۳۰۹ تا ۳۷۹ میلادی) در ایران برآمد. پزشک مسیحی یونانی. یک خلاصة الطب به پهلوی نوشت که بعدها به عربی ترجمه شد.

منبعویرایش

جورج سارتون، مقدمه بر تاریخ علم، ترجمه غلامحسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی