تا، میکرونزی

تا یکی از تقسیمات کشوری ایالت چوک در ایالات فدرال میکرونزی است.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش