تائجونگ چوسان

سومین پادشاه چوسان (۱۴۰۰–۱۴۱۸)

تائجونگ چوسان (به کره‌ای: 태종) (۱۸ مه ۱۳۶۷ – ۱۰ مه ۱۴۲۲) سومین پادشاه دودمان چوسان بود. نام تولد او یی بانگ وون بوده‌ است.

امپراتور
تائجونگ چوسان
سومین پادشاه چوسان
سلطنت۱۳ نوامبر ۱۴۰۰ – ۱۸ سپتامبر ۱۴۱۸
پیشینجئونگ‌جونگ چوسان
جانشینسجونگ کبیر
زاده۱۸ مهٔ ۱۳۶۷
هامهونگ
درگذشته۱۰ مهٔ ۱۴۲۲ (۵۴ سال)
آرامگاه
میئونگ‌رئونگ، گویانگ
همسر(ان)ملکه وون‌گیونگ
فرزند(ان)سجونگ کبیر
خاندانخاندان یی
پدرتائجو چوسان
مادرملکه شین‌اوی
تائجونگ چوسان
هانگول
태종
هانجا
太宗
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهTaejong
مک‌کیون–ریشاورT'aejong
نام تولد
هانگول
이방원
هانجا
李芳遠
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهI Bang-won
مک‌کیون–ریشاورYi Pangwŏn

وی پنجمین فرزند تائجو چوسان بنیان‌گذار دودمان چوسان بوده که در سال ۱۴۰۰ میلادی به دلیل اختلاف‌نظر با برادرش جئونگ‌جونگ چوسان پس از استعفا وی به سلطنت رسیده است، اما در سال ۱۴۱۸ میلادی از قدرت کناره‌گیری کرده و سلطنت به پسرش سجونگ کبیر رسید. وی ابتدا برای اینکه پدرش را به سلطنت برساند تا چوسان تاسیس شود جونگ مونگ جو یکی از ادیب‌های موفق و با نفوذ و دانا که دیپلمات و شاعر هم بود در سال ۱۳۹۲ میلادی به قتل رساند زیرا او یکی از سرسخت‌ترین رقیبان یی سونگ گی بود و با تاسیس چوسان و نابودی گوریو مخالف بود. چند سال بعد از تاسیس چوسان هم به خاطر اینکه سامبونگ وزیر دربار و فردی وفادار به یی سونگ گی در مورد جانشینی به وی کمک نکرد و از طرفی میخواست کشور توسط وزیران اداره شود بین این دو اختلاف نظر به وجود آمد تا اینکه بانگ وون در سال ۱۳۹۸ درصورتی که پادشاه بیمار بود در قصر شورش کرد و سامبونگ و یارانش و همچنین جانشین امپراتور را حذف کرد و برادرش یی بانگ گوا (پادشاه جئونگ جونگ) را به قدرت رساند.

خانواده ویرایش

 1. ملکه وونگیئونگ (원경왕후 민씨, ژوئیه ۱۱، ۱۳۶۵-ژوئیه ۱۰، ۱۴۲۰)[۱]
  1. نام نامشخص، سومین پسر
  2. Yi Je, شاهزاده یانگنیئونگ (이제 양녕대군, ۱۳۹۴-سپتامبر ۷، ۱۴۶۲), چهارمین پسر[۲]
  3. Yi Bo, شاهزاده هیوریئونگ (이보 효령대군, ۱۳۹۶–۱۴۸۶), پنجمین پسر
  4. Yi Do, the Grand Prince Chungnyeong (이도 충녕대군), ششمین پسر - سجونگ کبیر
  5. Yi Jong, the Grand Prince Seongnyeong (이종 성녕대군, ژوئیه ۹، ۱۴۰۵–فوریه ۴، ۱۴۱۸), هفتمین پسر
   1. Yi Yong, the Grand Prince Anpyeong (이용 안평대군, ۱۴۱۸–اکتبر ۱۸، ۱۴۵۳), ۱st adopted son; his older brother Sejong's 3rd son
   2. Yi Ui, the Prince Woncheon (이의 원천군, ۱۴۲۳-۱۴۷۶), ۲nd adopted son; his older brother Prince Hyoryeong's 6th son
  6. شاهدخت جئونگ‌سان (정순공주, ۱۳۸۵–۱۴۶۰), اولین دختر[۳]
  7. شاهدخت گیئونگ‌جئونگ (경정공주, ?–۱۴۵۵),[۴] دومین دختر[۵]
  8. شاهدخت گیئونگان (경안공주, ۱۳۹۳–۱۴۱۵), سومین دختر[۶]
  9. شاهدخت جئونگ‌سئون (정선공주, ۱۴۰۴–ژانویه ۲۵، ۱۴۲۴)،چهارمین دختر[۷]
 2. بانو هیو (효빈 김씨, ?–۱۴۵۴)[۸][۹]
  1. Yi Bi, the Prince Gyeongnyeong (이비 경녕군, ۱۳۹۵(?)–۱۴۵۸), تنها پسر
 3. بانو شینn (신빈 신씨, ?–۱۴۵۳)[۱۰][۱۱][۱۲]
  1. Yi In, Prince Hamnyeong (이인 함녕군, ?–۱۴۶۷), اولین پسر
  2. Yi Jeong, Prince Onnyeong (이정 온녕군, ۱۴۰۷–۱۴۵۳), دومین پسر
  3. شاهدخت جئونگ‌شین (정신옹주, زمان نامشخص), اولین دختر[۱۳]
  4. شاهدخت جئونگ‌جئونگ (정정옹주, زمان نامشخص), دومین دختر[۱۴]
  5. شاهدخت سوک‌جئونگ (숙정옹주, زمان نامشخص), سومین دختر[۱۵]
  6. شاهدخت سوکنیئونگ (숙녕옹주, زمان نامشخص), چهارمین دختر[۱۶]
  7. شاهدخت سوکگیئونگ (숙경옹주, زمان نامشخص), پنجمین دختر[۱۷]
  8. شاهدخت سوکگئون (숙근옹주, ?–۱۴۵۰), ششمین دختر[۱۸]
  9. شاهدخت سوشین (소신옹주), هفتمین دختر[۱۹]
 4. بانو سئون (선빈 안씨, ?–۱۴۶۸)[۲۰][۲۱]
  1. Yi Chi, Prince Ik-nyeong (이치 익녕군, ۱۴۲۲–۱۴۶۴), Only and youngest son
  2. شاهدخت سوسوک (소숙옹주, ?-۱۴۵۶), اولین دختر[۲۲]
  3. شاهدخت گیئونگ‌شین (경신옹주, زمان نامشخص), دومین دختر[۲۳]
  4. نام نامعلوم، سومین دختر
 5. بانو اویی (의빈 권씨, زمان نامشخص)[۲۴][۲۵][۲۶]
  1. شاهدخت جئونگهی (정혜옹주, ?-۱۴۲۴), تنها دختر[۲۷]
 6. بانو سو (소빈 노씨, ?–۱۴۷۹)[۲۸][۲۹]
  1. شاهدخت سوکهی (숙혜옹주, ?–۱۴۶۴), تنها دختر[۳۰]
 7. بانو مایئونگ (명빈 김씨)
  1. شاهدخت سوکان (숙안옹주, ?-۱۴۶۴), تنها دختر[۳۱]
 8. بانو جئونگ (정빈 고씨, ?–۱۴۲۶)[۳۲]
  1. Yi Nong, Prince Geunnyeong (이농 근녕군, ۱۴۱۱-۱۴۶۲), تنها پسر[۳۳]
 9. بانو چوی (숙의 최씨, تاریخ نامعلوم)
  1. Yi Ta, Prince Huiryeong (이타 희령군, ?-۱۴۶۵), تنها پسر
  2. نام دختر نامشخص
 10. شاهدخت دئوکساک (덕숙옹주 이씨)
  1. Yi Gan, Prince Huryeong (이간 후령군, ?-۱۴۶۵), تنها پسر
  2. شاهدخت سوکسان (숙순옹주, تاریخ نامعلوم), تنها دختر[۳۴]
 11. بانو آهن (안씨)
  1. Yi Ji, Prince Hyeryeong (이지 혜령군, ۱۴۰۷–۱۴۴۰), تنها پسر
 12. Lady Sukgong of the Kim clan (숙공궁주 김씨) - بدون فرزند.
 13. Lady Uijeong of the Jo clan (의정궁주 조씨) - بدون فرزند.
 14. Lady Hyesun of the Yi clan (혜순궁주 이씨) - بدون فرزند.
 15. Lady Shinsun of the Yi clan (신순궁주 이씨) - بدون فرزند.
 16. Princess Hyeseon of the Hong clan (혜선옹주 홍씨) - بدون فرزند.
 17. Princess Sunhye of the Jang clan (순혜옹주 장씨) - بدون فرزند.
 18. Geum Yeong, Princess Seogyeong (금영 서경옹주) - بدون فرزند.

در رسانه ویرایش

تبارنامه ویرایش

پانویس ویرایش

 1. Second daughter of Min Je (민제, 1339–1408), Internal Prince Yeoheung (여흥부원군), Lord Munha, Second State Councillor (문하좌정승), Duke Mundo (문도공); and Lady Song (송씨), Lady Samhanguk, Princess Consort to the Internal Prince (삼한국대부인).
 2. 1st son born and to had lived past the traditional 100 days.
 3. Later married Yi Baek-gang (이백강), Duke Jeongjeol (정절공), created Internal Prince Consort Cheongpyeong (청평부원군); second son of Yi Geo-yi (이거이), Internal Prince Seowon (서원부원군), Duke Mundo (문도공).
 4. Her other titles include "Lady/Princess of Pyeongyang" (평양군궁주), "Lady/Princess Gyeongjeong" (경정궁주), and "Princess Jeonggyeong" (정경공주).
 5. Later married Jo Dae-rim (조대림), Duke Kangan (강안공), created Internal Prince Consort Pyeongyang (평양부원군); son of Jo Jun (조준), Chief State Councillor (영의정부사).
 6. Later married Kwon Gyu (권규, 1393-1421), created Prince Consort Gilchang (길창군); second son of Kwon Geun (권근, 1352-1409), Internal Prince Gilchang (길창부원군). His nephew (through his eldest brother Kwon Je (권제)) is Kwon Ram, one of Sejo's supporters who lead the 1453 coup that dethroned Sejo's nephew Danjong of Joseon and helped enthrone Sejo himself.
 7. Later married Nam Hwi (남휘), Duke Sogan (소간공), created Prince Consort Uisan (의산군); son of Nam Gyeong-mun (남경문).
 8. Formerly known by her title "Lady Hyosun" (효순궁주), she was raised to bin (嬪) status during Gojong's reign.
 9. Originally one of Queen Wongyeong's female servants back at her old household.
 10. Daughter of Shin Yeong-gwi (신영귀).
 11. Originally one of Queen Wongyeong's retinue of assistant court ladies (na-in).
 12. Also known by her titles "Lady Shinnyeong" (신녕궁주) and "Princess Shinnyeong" (신녕옹주), the latter granted in January 13, 1414, during her pregnancy.
 13. Later married Yoon Gye-dong (윤계동), created Prince Consort Yeongpyeong (영평군); son of Yoon Hang (윤항).
 14. Later married Jo Seon (조선), Duke Sohwoe (소회공), created Prince Consort Hanwon (한원군); son of Jo Mal-saeng (조말생), Minister of the Military and Defense (병조판서).
 15. Later married Jeong Hyo-jeon (정효전), Duke Chunggyeong (충경공), created Prince Consort Ilseong (일성군), and future Minister of the Military and Defense (병조판서); son of Minister (판서) Jeong Jin (정진).
 16. Later married Yoon Woo (윤우), created Prince Consort Paseong (파성군); son of Vice-Minister (참판) Yoon So-mi (윤수미).
 17. Later married Yoon Am (윤암), Duke Jedo (제도공), created Prince Consort Papyeong (파평군); son of Yoon Tae-san (윤태산).
 18. Later married Kwon Gong (권공), Duke Yanghyo (양효공), created Prince Consort Hwacheon (화천군); son of Kwon Bok (권복).
 19. Later married Byeon Hyo-sun (변효순), Duke Kangyi (강이공), created Military Officer Yoocheon (유천위); son of Byeon Sang-joo (변상주).
 20. Daughter of Ahn Eui (안의).
 21. Also known by her title "Princess Sukseon" (숙선옹주), granted in 1421.
 22. Later married Yoon Yeon-myeong (윤연명), Duke Pyeongdo (평도공), created Prince Consort Haepyeong (해평군); son of Yoon Dal-seong (윤달성).
 23. Later married Yi Wan (이완), created Prince Consort Jeonui (전의군); son of Yi Gong-jeon (이공전).
 24. Also known by her titles "Lady Jeongui" (정의궁주) & "Yeongsugung" (영수궁 寧壽宮; lit. "Palace of Repose and of Long Life").
 25. Daughter of Kwon Hong (권홍), an Akjeong of Seonggyungwan (악정).
 26. Taejong's first concubine.
 27. Later married Park Jong-woo (박종우), created Prince Consort Woonseong (운성군); son of Park Shin (박신), an official at the State Council (의정부참찬).
 28. Daughter of No Goo-san (노구산), Lord Miljik, Scholar of the Office of Special Advisors (밀직제학); and Lady Choi (최씨), whose father Choi Ryeom (최렴) is the Lord Geomgyo, Third State Councillor (검교의정부우의정).
 29. Also known by her title "Lady Sohye" (소혜궁주), granted in November 20, 1411.
 30. Later married Yi Jeong-nyeong (이정녕), Duke Jangjeol (장절공), created Military Officer Seongwon (성원위); son of Yi Sa-hu (이사후) and grandson of Yi Jik (이직), Internal Prince Seongsan (성산부원군).
 31. Later married Hwang Yoo (황유), Duke Yangdo (양도공), created Military Officer Hwoecheon (회천위); son of Hwang Ja-hu (황자후).
 32. Park Yeong-gyu's book (조선의 왕실과 외척) claims his real son is Prince Hyeryeong, not Prince Geunnyeong; but "Seonwon Gyebo Giryak (선원계보기략)" states that his real mother is another Lady Ahn, as Taejong had a son and three daughters by another Lady Ahn (Royal Concubine Seon).
 33. Sources claim his mother is Royal Councubine Shin, but sources "Seonwon-rok (선원록)" & "Seonwon Gyebo Giryak (선원계보기략)" indicate his real mother is Royal Concubine Jeong, since she died in 1426 and the other claimant died 9 years later.
 34. Later married Yoon Pyeong (윤평), created Military Officer Pawon (파원위); son of Yoon Chang (윤창).

منابع ویرایش