پادشاه تائجو، تاجو وانگ گان کوچک (زاده ۳۱ ژانویه ۸۷۷ و مرگ ۴ ژوئیه ۹۴۳) اولین پادشاه سلسله گوریو است.

پادشاه تائجو از گوریو
سلطنت۲۵ ژوئیه ۹۱۸ تا ۴ ژوئیه ۹۴۳
تاج‌گذاری۱۵ ژوئن ۹۱۸
پیشینگونگ یه
جانشینکون کگهیه جونگ
زاده۳۱ ژانویهٔ ۸۷۷
درگذشته۴ ژوئیهٔ ۹۴۳ (۶۶ سال)
خاندانخاندان وانگ
پدرسجو

خانواده ویرایش

 1. ملکه سین هیه
 2. ملکه جانگ هوا
  1. پادشاه هیه جونگ
 3. ملکه سینمیونگ سونسونگ
  1. شاهزاده تائه جا
  2. پادشاه جونگ جونگ اول
  3. پادشاه گوانگ جونگ
  4. شاهزاده مونوون
 4. سینجونگ
 5. سینسونگ
 6. جوندوک
 7. جونگ موک
 8. دانگ یانگ وون
 9. سوک موک
 10. چونان بووون
 11. هونگ بوکوون
 12. هودائل یانگ وون
 13. دائه میونگ جو وون
 14. گوانگ جو وون
 15. سوگ وانگ جوو وون
 16. دانگ سانوون
 17. یهوا
 18. دائه سو وون
 19. سو سو وون
 20. سو جون وون
 21. سین جو وون
 22. وول هوا وون

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی

پادشاهان پیشین:
گیون سائه از شیلا

گیون سینگئوم از باکجه جدید

گونگ یه از گوگوریو جدید

تائجو
گوریو

۹۱۸–۹۴۳

جانشین:
هیه جونگ