باز کردن منو اصلی

پادشاه تائجو (زاده ۳۱ ژانویه ۸۷۷ و مرگ ۴ ژوئیه ۹۴۳) اولین پادشاه سلسله گوریو است. تائجو از ۲۵ ژوئیه ۹۱۸ تا ۴ ژوئیه ۹۴۳ حکومت کرد.

پادشاه تائجو از گوریو
Goryo Taejo Wangkun 2.jpg
سلطنت۲۵ ژوئیه ۹۱۸ تا ۴ ژوئیه ۹۴۳
زاده۳۱ ژانویهٔ ۸۷۷
درگذشته۴ ژوئیهٔ ۹۴۳ (۶۶ سال)
بعد ازگونگ یه
قبل ازهیه جونگ
دودمانخاندان وانگ
پدرسجو

خانوادهویرایش

 1. ملکه سین هیه
 2. ملکه جانگ هوا
  1. پادشاه هیه جونگ
 3. ملکه سینمیونگ سونسونگ
  1. شاهزاده تائه جا
  2. پادشاه جونگ جونگ اول
  3. پادشاه گوانگ جونگ
  4. شاهزاده مونوون
 4. سینجونگ
 5. سینسونگ
 6. جوندوک
 7. جونگ موک
 8. دانگ یانگ وون
 9. سوک موک
 10. چونان بووون
 11. هونگ بوکوون
 12. هودائل یانگ وون
 13. دائه میونگ جو وون
 14. گوانگ جو وون
 15. سوگ وانگ جوو وون
 16. دانگ سانوون
 17. یهوا
 18. دائه سو وون
 19. سو سو وون
 20. سو جون وون
 21. سین جو وون
 22. وول هوا وون

منابعویرایش