تابستان‌خوابی

مجموعهٔ تغییراتی را که بر اثر گرما و خشکی در بعضی از موجودات زنده رخ می‌دهد و آن‌ها را به حالت رخوت فرومی‌برد تابستان‌خوابی می‌گویند.

جاندارانی که تابستان‌خوابی می‌کنند خوابی سبک دارند و در صورت نیاز می‌توانند به‌سرعت به حالت بیداری و حالت عادی بازگردند.

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون