تابع اسیدی هامت

تابع اسیدی هامت(به انگلیسی: Hammett acidity function) گونه‌ای از تابع اسیدی است که جهت اندازه گیری قدرت اسیدی محلول‌های غلیظ یا اسیدهای بسیار قوی مانند ابراسیدها به کار می‌رود.این تابع به نام شیمی فیزیکدان آمریکایی لویسس پلاک هامت نامگذاری شده و با نماد (H۰) نمایش داده می‌شود.[۱][۲]

تعریفویرایش

تابع اسیدی هامت(H۰) به صورت زیر قابل تعریف است:[۳][۴][۵]

 

در ادامه مقدار این کمیت برای چند ماده شیمیایی ذکر شده است:

منابعویرایش

  1. L.P. Hammett and A.J. Deyrup (1932) J. Am. Chem. Soc. 54, 2721
  2. L.P. Hammett (1940). Physical Organic Chemistry. (McGraw-Hill)
  3. William L. Jolly, "Modern Inorganic Chemistry" (McGraw-Hill 1984), p.202-3
  4. F.A. Cotton and G. Wilkinson, "Advanced Inorganic Chemistry" (5th edition, Wiley-Interscience 1988), p.107-9
  5. G.L. Miessler and D.A. Tarr, "Inorganic Chemistry" (2nd edition, Prentice-Hall 1999), p.170-1
  6. The Chemistry of Nonaqueous Solvents VB: Acid and Aprotic Solvents Ed J.J. Lagowski, pp139, Academic Press, London, 1978