تابع مسیر (به انگلیسی: Process function)تابعی است که مقدار نهایی آن به مسیر فرآیند وابسته باشد.توابع مسیر با حروف کوچک انگلیسی نوشته می‌شوند.

مثال‌هایی از توابع مسیرویرایش

جستارهای وابستهویرایش