باز کردن منو اصلی
تابع پله‌ای هوی‌ساید

تابع پله‌ای هویساید (Heaviside step function) یا تابع پله‌ای یکّه تابعی ناپیوسته و چندضابطه‌ای است که مقدارش برای اعداد منفی صفر و برای اعداد نامنفی یک است. این تابع به نام دانشمند انگلیسی الیور هویساید نام‌گذاری شده است.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش