تاجیکستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲

تاجیکستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ با ۱۶ ورزشکار در ۷ رشتهٔ ورزشی شرکت داشت. موزونه چوریوا مشتزن زن تاجیکستان تنها گردن‌اویز برنز این کشور را به دست آورد.

تاجیکستان در بازی‌های المپیک 2012 Summer
تاجیکستان
کد المپیک      TJK
وب‌گاهwww.olympic.tj (تاجیکی)
در بازی‌های المپیک 2012 Summer در
ورزشکاران ۱۶ ورزشکار در ۷ رشته‌ ورزشی
پرچمدار موزونه چاریوا
‌مدال‌ها
رتبه: ۷۹
طلا
0
نقره
0
برنز
۱
مجموع
۱
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰
جستارهای مرتبط
 اتحاد شوروی (۱۹۵۲–۱۹۸۸)
 تیم متحد (۱۹۹۲)


مدال نام رشته مسابقه تاریخ
33 برنز Мавзуна Чориева مشتزنی مشتزنی زنان ۱۸ مرداد

منابع

ویرایش