تادوخِپا یا تادوخیپا(به زبان هوری:Tadu-Hepa) دختر توشرات‌تا پادشاه میتانی(۱۳۸۲-۱۳۴۲ (پیش از میلاد)) و همسرش جونی بود.

گمان می‌رود او در نزدیک به بیست‌ویکمین سال فرمانروایی آمنحوتپ سوم فرعون مصر باستان زاده شده‌است. پنج سال پس از آن پدرش برای بستن پیمان همبستگی میان دو کشور وی را به همسری آمنحوتپ سوم داد. در ۱۳۵۱ (پیش از میلاد) آمنحوتپ پس از سی‌وهشت سال فرمانروایی درگذشت. پس از آن شبستان فرعون پیشین به پسر و جانشینش آخناتون رسید. از این پس آگاهی‌ای از سرنوشت تادوخپا در دست نیست.

برخی پژوهشگران تادوخپا را با کیا همسر آخناتون یکی می‌دانند.

منابعویرایش