باز کردن منو اصلی

تاریخ‌شناسی

(تغییرمسیر از تاریخ‌شناس)

تاریخ‌شناسی، شناخت علم تاریخ و تاریخ‌نگاران و شیوه‌های پژوهش آن‌ها و علوم مرتبط با تاریخ است.

تاریخ‌شناسی می‌کوشد به سؤالات زیر پاسخ دهد:

  • تاریخ چگونه علمی است؟
  • چه رابطه‌ای با سایر علوم دارد؟
  • مورخان برای نوشتن تاریخ از چه شیوه‌هایی استفاده می‌کنند؟
  • منابع مورد استفادهٔ تاریخ‌نگاران در پژوهش‌های تاریخی چیست؟

منابعویرایش

  • تاریخ‌شناسی، دورهٔ پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی ایران.
  • ویل و آریل دورانت، درس‌های تاریخ، تهران: نشر سازمان آموزش انقلاب اسلامی.