تاریخ‌نگری

تاریخ‏‌نگری به‌معنای حوالت و عنایت به تاریخ و تفکر تاریخی بر اساس بینش و جهت و تبیین جریانات و وقایع تاریخی است. به بیانی دیگر، معنی و هدف گذشته و آینده نیز تاریخ‌نگری محسوب می‌شود.[۱]

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۹۰). تاریخ در ترازو. تهران: موسسهٔ انتشارات امیرکبیر.