تاریخ جدول تناوبی

جدول تناوبی عناصر شیمیایی بر اساس اعداد اتمی و آرایش الکترون و خواص شیمیایی تنظیم شده‌است. ترتیب عناصر ارائه شده در جهت افزایش عدد اتمی است. به صورت استاندارد جدول متشکل از یک شبکه که در آن ردیف نام دوره‌ها و ستون‌ها به نام گروه می‌باشند.

insert description of map here
مجموعه ای از اسناد تاریخی که منجر به توسعه جدول تناوبی شد.

تاریخچه جدول تناوبی نشان دهنده بیش از یک قرن از رشد در درک خواص شیمیایی می‌باشد. مهم‌ترین رویداد در تاریخ آن در سال ۱۸۶۹ رخ داده‌است؛ یعنی زمانی که جدول تناوبی توسط دیمیتری مندلیف[۱] بر پایه اکتشافات اولیه دانشمندان قبلی مانند آنتوان لاووازیه و جان نولندس منتشر شد.

منابعویرایش